Björn Alber

Forsknings- och biomekanikutvecklingschef, X-Force. 

 

Dr Björn Alber är ansvarig för den biomekaniska utveckling och konstruktion av utbildningsmodulen av X-Force maskinen. 
Han är ansvarig för utbildningen av X-Force´s instruktörer och har forskat och varit del i framtagandet av konceptet 3-1-5. 
Dr Björn Alber, leg läkare, specialiserad i idrotts- och rehabilteringsmedicin samt arbetsfysiolog. 

Han lever själv ett aktivt liv, med 10 år i Svenska landslaget i kanot, klättrat på elitnivå och är dykinstruktör.